Verkoopkeuring / verkoopinspectie

Bij verkoop van uw schip heeft u volgens de wet een meldingsplicht. Dit houdt in dat u verplicht bent de aspirant koper op de hoogte te brengen van eventuele tekortkomingen van uw schip.

Omdat veel eigenaren zelf niet de technische kennis hebben om de staat van hun jacht juist te beoordelen, is het zinvol om die technische staat door een erkend jachtexpert in kaart te laten brengen.

U kunt dan aan een aspirant koper een overzicht van de eventueel geconstateerde gebreken of tekortkomingen overleggen, waarmee u volledig en rechtsgeldig heeft voldaan aan uw meldingspicht.

Bovendien geeft het rapport van de verkoopkeuring / inspectie u houvast als de aspirant koper met eventuele gevonden gebreken aankomt en de prijs wil drukken.
AyeAye Yachtexpertise          | | Op al onze overeenkomsten zijn de Algemene voorwaarden van kracht ||           Alle rechten onder voorbehoud     2023