Waarom uw boot laten keuren?


Een keuring vooraf kan veel problemen of een juridisch conflict achteraf voorkomen. U heeft de zekerheid dat een expert met deskundige blik naar de boot heeft gekeken en de meeste gebreken zal onderkennen. Dit geeft u niet alleen duidelijkheid over de staat en de kwaliteit van hetgeen u wilt kopen, maar geeft u tevens, als er gebreken worden geconstateerd, een uitgangspunt om de onderhandelingen te heropenen of te beínvloeden.

Bij de aan- of verkoop van zaken, en dus ook van een schip, gelden wettelijke regels voor zowel koper als verkoper. Zo rust op de verkoper een Meldings plicht, en op de verkoper de Onderzoeks plicht.

Zie voor het betreffende wetsartikel  BW 7 artikel 17. (BW7:17)

Meldings plicht
De meldingsplicht betekent dat de verkoper verplicht is om de koper te informeren over alle hem bekende gebreken. Dit kan de verkoper doen door vóór de keuring een inlichtingenformulier in te vullen, te ondertekenen en aan de koper en eventueel ook aan de keurmeester te overhandigen. De keurmeester kan dan de gegevens die op het inlichtingenformulier zijn vermeld betrekken bij zijn keuring.

Onderzoeksplicht
Naast de meldingsplicht van de verkoper heeft de koper een onderzoeksplicht.    Dit betekent dat u als koper onderzoek moet (laten) uitvoeren, zodat u zekerheid heeft over de staat van de boot.    Bent u te laat met het instellen van een onderzoek, of pleegt u geheel geen onderzoek, dan kan u dat later opbreken.

Het niet voldoen aan de onderzoeksplicht kan voor de koper grote gevolgen hebben, omdat deze niet zo maar kan terugvallen op de meldingsplicht van verkoper. Dit mag blijken uit een uitspraak van de Rechtbank Alkmaar van 30 januari 2008.

Door het uit laten voeren van een aankoopkeuring door een (gecertificeerd) expert heeft u voor de wet aan uw onderzoeksplicht voldaan.

Keuringen en Inspecties
Er zit wezenlijk verschil tussen een keuring en een inspectie. Hoewel in de volksmond bij het beoordelen van de staat van een vaartuig meestal gesproken wordt van een keuring, is dit formeel gezien niet juist.

Een keuring is de opname van de technische staat van een zaak, waarbij gekeken wordt of deze (nog) voldoet aan de daarvoor gestelde eisen.

Zo kan men wél spreken van de keuring van een reddingsvlot (hieraan liggen wettelijke voorschriften ten grondslag), en kan men ook spreken van de keuring van de gasinstallatie (voor pleziervaartuigen liggen daaraan meestal de Hiswa voorschriften ten grondslag), maar kan men niet spreken van de keuring van bijvoorbeeld het teakdek, het onderwaterschip of de tuigage van een boot omdat daarvoor geen eisen zijn opgesteld of vastgelegd.

Het is daarom voor de meeste onderdelen juister om te spreken van een inspectie dan van een keuring.

Het voornaamste doel van het uit laten uitvoeren van een keuring / inspectie is vooraf te weten wat u gaat kopen of verkopen.
AyeAye Yachtexpertise  heeft zich gespecialiseerd in het inspecteren van pleziervaartuigen. Aan de hand van een uitvoerige checklijst wordt de staat waarin het schip verkeerd in kaart gebracht. Constructie, techniek, veiligheid en de staat van onderhoud worden zorgvuldig geïnspecteerd. Onze grote ervaring en technische kennis zijn daarbij zeker een meerwaarde.

Uw aanwezigheid tijdens een inspectie wordt op prijs gesteld, zodat tijdens en na de inspectie zaken toegelicht en verduidelijkt kunnen worden. De tijdsduur van een inspectie varieert per schip. Wij trekken voor een keuring zoveel tijd uit als nodig is. Enkele dagen na de keuring ontvangt u een compleet met foto’s geïllustreerd rapport waarin punt voor punt de bevindingen zijn beschreven, en waarin wij aanbevelingen doen voor eventueel uit te voeren reparaties of verbeteringen.

Samenwerking
Er is een goed samenwerkingsverband met collega experts om ervaring te delen, en de continuteit te garanderen tijdens drukke periodes en vakanties.
Op al onze overeenkomsten zijn de Algemene voorwaarden van kracht.
AyeAye Yachtexpertise          | | Op al onze overeenkomsten zijn de Algemene voorwaarden van kracht ||           Alle rechten onder voorbehoud     2023