Aankoopkeuring - aankoopinspectie:

Als u een gebruikt jacht gaat kopen, wilt u ook graag weten wt u koopt. Veel kopers zijn van mening zelf voldoende kennis te hebben om hun aankoop te kunnen beoordelen. Anderen hebben soms een handige vriend of buurman die zegt voldoende kennis te hebben. In veel gevallen is dat ook zo, en wordt het schip op de juiste wijze beoordeeld. Toch zien we ook vaak dat vele, soms essentile gebreken over het hoofd worden gezien. De aspirant koper, of de handige buurman heeft vaak nt niet die kennis of het inzicht dat een expert wel heeft.

Daarnaast kan de expert gebruik maken van (meet)instrumenten die de koper of de buurman vaak niet heeft, maar die nt meer inzicht kunnen geven.

Bij de aankoop van een boot heeft de koper onderzoeksplicht.

Als men zelf, of in eigen beheer onderzoek verricht kan dat voldoende zijn, maar als na de overdracht gebreken naar voren komen die leiden tot onenigheid met de vorige eigenaar, heeft men geen bewijs dat er inderdaad voldoende onderzoek is verricht. Bij een eventuele gang naar de rechter staat u dan niet erg sterk. Daarom is het veel beter om een keuring c.q. inspectie uit te laten voeren door een (erkend) jachtexpert. Met het rapport van de expert kunt u bij de rechter aantonen dat u wettelijk voldaan heeft aan uw onderzoeks plicht.

Als wij uw jacht inspecteren kijken we eerst eens een poosje rond om “gevoel” te krijgen met het schip.   Om geen punten te vergeten of over het hoofd te zien gebruiken we voor de werkelijke inspectie een lijst met ongeveer 300 punten, waar we een oordeel over noteren. We stellen het zeer op prijs als u bij de inspectie aanwezig bent. Al doende kunnen we u dan uitleg geven over onze bevindingen, en uw eventuele vragen beantwoorden. Enkele dagen na de inspectie ontvangt u van ons een voorlopige rapportage. In de eindrapportage komen de beoordeelde punten uitgebreid aan de orde, verduidelijkt met foto's die we ter plaatse nemen. In de eindbeoordeling geven we waar nodig adviezen ter verbetering of reparatie. Met geadvanceerde apparatuur meten we ook uw (toekomstige schip) door. We gebruiken onder andere; ultrasoon apparatuur, infrarood meters, infrarood camera (IR scan)

Indien door u gewenst, kunnen we tegen meerprijs een calculatie van de te verwachten reparatie- of verbouwkosten opstellen.
AyeAye Yachtexpertise          | | Op al onze overeenkomsten zijn de Algemene voorwaarden van kracht ||           Alle rechten onder voorbehoud     2023